briefhoofd zonder IBAN en nummers.jpg

 

Doelstelling

De Stichting Kerstactie Kerken Berkelland heeft tot doel om inwoners van de gemeente Berkelland, die in een uiterst minimale en moeilijke financiŽle situatie verkeren, een levensmiddelenpakket voor de Kerst aan te bieden.

 

Beleidsplan:

De stichting is een initiatief van alle kerken in de gemeente Berkelland. Sinds 1 januari 2011 is de stichting ANBI-erkend.

 

De eerste Kerstactie voor de minima in de gemeente Berkelland is in 2006 gehouden.

De stichting zamelt financiŽle middelen in om de jaarlijkse verstrekking van levensmiddelenpakketten mogelijk te maken, o.a. door middel van collectes in de aangesloten kerken, het benaderen van bedrijven en spontane donaties na aandacht in de media voor de Kerstactie.

 

Om vast te stellen welke mensen in aanmerking komen voor een levensmiddelenpakket, worden huishoudens geselecteerd door de Sociale Dienst Oost-Achterhoek, de Voedselbank Oost-Acherhoek, de stichting Schuldhulp Op Maat (SOM) en maatschappelijk werk (VoorMekaarTeams) in de gemeente Berkelland. Zij hanteren hierbij duidelijke (financiŽle) criteria. Er wordt niet gekeken naar geloofsovertuiging.

 

De door instanties geselecteerde inwoners worden per brief geÔnformeerd over de mogelijkheid dat zij een levensmiddelenpakket kunnen ontvangen. Zij dienen zich dan wel bij de stichting per e-mail of telefoon aan te melden. Er wordt dan voor hen een pakket gereserveerd.

Uiteraard worden alle persoonsgegevens door de stichting strikt vertrouwelijk behandeld.

 

De levensmiddelenpakketten worden door supermarkten uit de gemeente Berkelland geleverd (op roulatiebasis). In overleg met de geselecteerde supermarkten worden de producten voor het gezinspakket en het alleengaandenpakket uitgekozen (hoofdzakelijk langer houdbare producten en geen alcoholische dranken).

Na sluiting van de aanmeldingsperiode worden de benodigde aantallen pakketten aan de supermarkten doorgegeven.

 

Op een in de uitnodigingsbrief vermelde datum en tijdstip kan het pakket worden afgehaald bij de afgesproken afhaallocatie. Er zijn vier afhaallocaties in de gemeente Berkelland.

Uit oogpunt van privacy worden het afhaalmoment en de afhaallocaties niet algemeen bekendgemaakt. Vrijwilligers van de stichting verzorgen de uitgifte op de afhaallocaties.

Pakketten die niet zijn afgehaald worden aan een goed doel geschonken, dat past bij de doelstelling van de stichting.

 

Verslag van de activiteiten:

Het verstrekken van levensmiddelenpakketten en het inzamelen van de hiervoor benodigde financiŽle middelen vindt plaats sinds 2006.

 

Jaar

Aantal gezinnen

Aantal alleengaanden

Totaal

2006

113

12

125

2007

111

75

186

2008

119

95

214

2009

134

103

237

2010

166

121

287

2011

173

124

297

2012

165

133

298

2013

206

179

385

2014

230

173

403

2015

229

160

389

2016

250

188

438

2017

270

185

455

 

Dankzij de giften, collectes, acties en het aanspreken van onze reserves konden in 2017 alle 455 pakketten en de onkosten voldaan worden.

De gezinspakketten hebben een waarde van Ä 42,- en de pakketten voor alleengaanden een waarde van Ä 30,-.

 

Enkele reacties uit eerdere jaren van huishoudens die een pakket ontvingen:

         ďHiermee wil ik u allen bedanken voor het organiseren en financieren van de kerstpakkettenactie in de gemeente Berkelland. Persoonlijk heb ik al jaren er gebruik van mogen maken, en wil mij graag ook dit jaar weer aanmelden. Ik kan uw morele steun dan ook erg waarderen.Ē

         ďDit is een heel mooi pakket; hier is over nagedachtĒ

         ďEr zit van alles in wat je goed kunt gebruikenĒ

         ďHet is een lichtpuntje in deze dagenĒ

         ďFijn dat de kerken op deze manier aan ons denkenĒ

 

FinanciŽle verantwoording:

Elk jaar start de organisatie van de Kerstactie in september. De fondsenwerving gaat in oktober van start. Omdat een belangrijk deel van de giften pas na de uitgifte van de pakketten binnenkomt, heeft de stichting een financiŽle buffer nodig om de facturen van de supermarkten te kunnen voldoen. Daarnaast houdt de stichting een financiŽle buffer aan voor het geval te weinig financiŽn verworven worden. Omdat de Kerstactie van het najaar tot het voorjaar duurt, is gekozen voor een financiŽle verantwoording van 01-07 t/m 30-06 van het volgende jaar.

De financiŽle administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Jaarlijks wordt deze administratie gecontroleerd door een kascommissie.

 

Financieel overzicht Kerstactie 2017 (01-07-2017 t/m 30-06-2018):

Saldo betaalrekening per 01-07-2017

173,39

Bij: Giften

15.282,28

Af: Uitgaven

17.837,23

 

 

Saldo betaalrekening per 30-06-2018

618,44

Saldo spaarrekening per 30-06-2018

11.063,13

Saldo Oikocredit per 30-06-2018

19.798,61

 

Een deel van de liquide middelen is ondergebracht bij Oikocredit en geeft mensen in ontwikkelingslanden de kans om zťlf een beter leven op te bouwen door het verstrekken van microkredieten.

 

Beloningsbeleid:

Bestuursleden en vrijwilligers voeren alle werkzaamheden uit zonder financiŽle beloning.

Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Onze gegevens:

Postadres

Stichting Kerstactie Kerken Berkelland
Heer Rudolfstraat 64
7271 WJBorculo

E-mail

info@kerstactieberkelland.nl

Website

www.kerstactieberkelland.nl

Bank

IBAN: NL24 RABO 0135 653 347
BIC: RABONL2U

Handelsregister

09180439

Fiscaal nr. ANBI (RSIN)

8191 29 070

Samenstelling bestuur

voorzitter: H. Klein Kranenbarg
secretaris: A. Siderius-Kappers

penningmeester: R. Post-Alferdinck
lid: R. Rohaan-Mengerink
lid: D. Wannink-Eggink
lid: G. Bartels